Beton posadzkowy

Beton posadzkowy

Wybór betonu na posadzkę jest niezwykle istotny. Świadczy o tym chociażby to, że w normie wyróżniono dla niego aż trzy klasy ekspozycji w zależności od tego jak posadzki mają być eksploatowane, w jakim miejscu, co będzie na nich przechowywane, a nawet jakie pojazdy będę się po nich poruszać. Wszystko to ma ogromny wpływ jaki beton posadzkowy zastosować w danym momencie. Możemy zatem wyróżnić:

Beton na posadzki XM1

Jest to klasa ekspozycji betonu na posadzki narażone w niewielkim stopniu na ścieranie, czyli takie po których np. poruszają się pojazdy o ogumieniu pneumatycznym. Pompowane, gumowe koła nie powodują silnego ścierania się wierzchniej warstwy betonu na posadzce. Mimo to w norma przewiduje minimalne parametry jakie powinien w takiej sytuacji spełniać beton posadzkowy. Są to klasa wytrzymałości minimum C 30/37 (beton B-37) zawierający przynajmniej 300 kg cementu na metr sześcienny oraz wskaźnik w/c 0,55.
Beton na posadzki XM2

W przypadku silnego narażenie na ścieranie, powierzchnie posadzki wykonuje się przynajmniej z betonu C30/37 o parametrach jak wskazano dla XM1 wraz z obróbką powierzchniową betonu w postaci zatarcia posypką utwardzającą. Tak przygotowana posadzka wytrzymuje dużo wyższe obciążenia, m.in. jest przystosowana do użytkowania przez pojazdy o ogumieniu pełnym oraz wózki z podnośnikami z ogumieniem elastomerowym lub na rolkach stalowych.

Beton na posadzki XM3

Betonu posadzkowy z klasą ekspozycji XM3 stosuje się w sytuacjach ekstremalnie silnego zagrożenia ścieraniem. Beton posadzkowy powinien być minimum w klasie C35/45 zawierać przynajmniej 320 kg cementu na m3 i co najważniejsze do jego produkcji używa się kruszywa o wysokiej odporności na ścieranie. Powierzchnia wykonana z takiego betonu posadzkowego będzie bardzo odporna i wytrzymała. Przewidziano ją m.in w sytuacjach gdy powierzchnia może być eksploatowana przez pojazdy gąsienicowe. Taki beton sprawdzi się również w filarach mostów, powierzchni przelewów, ścianach spustów i sztolni hydrotechnicznych.

Beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym

Coraz częściej beton posadzkowy wykonuje się ze zbrojeniem rozproszonym. Oczywiście włókna zbrojeniowe wykorzystuje się również w typowych stopach czy fundamentach, a także w prefabrykatach. Włókna poprawiają ogólną jakość betonu stwardniałego oraz chronią przed pękaniem. Wybierając beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym zapobiegamy tworzeniu się rys i mikropęknięć skurczowych w dojrzewającym betonie. Największe oddziaływanie ma to w pierwszych dwóch tygodniach procesu wiązania. Jednak obecność mikrozbrojenia ma pozytywny wpływ na właściwości betonu posadzkowego również w późniejszym okresie jego użytkowania.

Stosując Beton posadzkowy z mikrozbrojeniem:

  • ograniczamy rysy skurczowe w całym przekroju
  • eliminujemy powierzchniowe pękanie plastyczne dzięki zwiększeniu wytrzymałości betonu posadzkowego na rozciąganie
  • uzyskujemy leprze parametry mrozoodporności i szczelności
  • poprawiamy parametry betonu posadzkowego na ściskanie, rozkruszanie oraz ścieranie
  • otrzymujemy lepszą wytrzymałość na obciążenia dynamiczne (powierzchnia bardziej równomiernie pochłania energię)
  • w niektórych przypadkach zastosowanie włókien pozwala zmniejszyć grubość betonowanego przekroju (wymaga odpowiedniego przeliczenia przez projektanta)

 

W naszej ofercie posiadamy beton posadzkowy z mikrozbrojeniem z włókien stalowych, beton posadzkowy ze zbrojeniem włóknami polipropylenowymi oraz włóknami polimerowymi. W przypadku przygotowania mieszanki betonowej na posadzkę lub inne elementy, nasi technolodzy doradzą odpowiedni rodzaj zbrojenia rozproszonego.