Sprzedaż emulsji asfaltowej

Technika Asfaltowa sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szeroki wybór drogowych emulsji asfaltowych o zróżnicowanym zakresie stosowania, zarówno niemodyfikowanych jak i modyfikowanych polimerem. Emulsje te znajdują zastosowanie przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia pojedynczego i wielokrotnego, złączaniu warstw asfaltowych nawierzchni, remontach cząstkowych i innych robotach utrzymaniowych na nawierzchniach dróg.

Rodzaje Emulsji asfaltowych produkowanych przez Technika Asfaltowa sp. z o.o.:

 

  • C 60 B 3 ZM (K1-60) – Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 60% wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączenia warstw asfaltowych wykonywanych z asfaltów niemodyfikowanych;  
  • C 65 B 3 PU/RC (K1-65) – Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych dróg obciążonych ruchem KR1 do KR4;

 

  • C 65 BP 3 PU/RC (K1-65 SBR) – Kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami (modyfikator SBR), o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych dróg obciążonych ruchem KR1 do KR6;