Budowa odcinka ul. Szybskiej w Pyzdrach do mostku w stronę Cieśli Małych

Realizacja – II kwartał 2018
Inwestor – Gmina Pyzdry
Typ – Przebudowa, remont
Realizacja – Transbruk