Przebudowa drogi powiatowej nr 1213

Realizacja – I kwartał 2019
Inwestor – Transbruk
Typ – Przebudowa, remont
Realizacja – Transbruk